Site içi arama
SÖYEP
(Özel Yetenekliler)
Kayıt
Veli E-Kitapçık
Düşünme Becerileri
Yemek Listesi
Beslenme Dostu Okul
Ziyaretçi Defteri
Sanat Köşesi
Spor Köşesi
Uluslararası Projelerimiz
İletişim
 
Akademik Birimler
YABANCI DİL EĞİTİMİMİZ
İngilizce ve Fransızca öğretmenlerinden oluşan ve bölüm başkanı bulunan, bilgisayar programları ve internet bağlantılarıyla donatılmış bir bölümdür. Yabancı dil eğitimi ana sınıflarında başlar ve lise bitinceye kadar yoğunlaşarak devam eder.
Yabancı dil öğrenme hedefimiz, tüm ilköğretim ve orta öğretimini okulumuzda tamamlayan öğrencilerin, eğitimlerini tamamladıklarında İngilizce"yi çok iyi seviyede öğrenmiş, uluslararası sınavlarda sertifika almış, Fransızca"ya çok iyi bir temel atmış olmalarını sağlamaktır.
 
Dünya kalitesini yakalamak için çaba sarf eden okulların yabancı dil eğitimi konusunda da okulumuzdan öğrenecekleri çok şey vardır. İdeal sınıf mevcutları, kaliteli öğretmen kadrosu, anasınıfımızdan başlayarak 8. Sınıfın sonuna kadar verdiğimiz yabancı dil eğitimi, bu derslerde de dünyadaki eğitim alanındaki gelişmelerin takip edilmesi, her sınıf düzeyine uygun CD ve DVD lerle derslerin işlenmesi bu alanda verdiğimiz eğitimi rakipsiz kılmaktadır. Yabancı dil eğitimi konusunda modern teknolojinin sunduğu bütün olanaklar kullanılmaktadır.
İngilizce öğretmenlerimiz ve Fransızca öğretmenlerimiz ‘’ Bir dil bilen bir, iki dil bilen iki insandır.’’ Felsefesiyle hareket edip geleneklerine bağlı ama çağdaş gençler yetiştirmeyi kendilerine amaç edinmişlerdir.
Programımız her sınıf seviyesine uygun olarak planlanan ünitelerden oluşmaktadır. Bu üniteler okulun tüm programı dikkate alınarak hazırlanmış ve dinamik bir yapıya kavuşturulmuştur. Programımızın içeriğindeki etkinlikler ve değerlendirmeler aynı grubun derslerine giren öğretmenler tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerin aktif olarak derse katılımını ve dersi takip etmesini temel alan etkinliklerle yapılandırılmış bir program izlemektedir.
Programımız çerçevesinde hedeflerimiz 5 ana gruba ayrılmıştır. Dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi becerileridir. Pratik anlamda hepsi etkileşim halinde olan ve birbiri ile ilişkide olan bu öğeler, sistemimiz içerisinde ayrı ayrı ele alınmaktadır.
1-4. sınıf öğrencilerimiz ile günlük deneyimler ve temel tanımlamalarla ilgili çalışmalar yaparken 5-8. Sınıf öğrencilerimiz de daha derinleşmiş yazı ve konuşma çalışmalarına yönelik beceriler öğrenir.
ÖDEVLER VE SORUMLULUKLAR
Tüm öğrencilerimizden, hafta boyunca İngilizce becerilerini pekiştirmeye zaman ayırmaları beklenmektedir. İngilizce Bölümü tarafından hazırlanan çalışma kağıtları öğrencilerimizin her hafta öğrendikleri konuları pekiştirmelerini sağlamaktadır.
 Dil becerilerini geliştirmek için kullanabilecekleri en iyi yöntem arkadaşlarıyla ya da aile bireyleriyle sohbet etmektir. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda, öğrencilerimiz, televizyon, DVD ya da Video kanallarındaki uygun programı izleyebilir, İngilizce kitap okuyabilir, nitelikli İngilizce müzik dinleyebilirler.
ETKİNLİKLER
Özellikle küçük sınıflarda İngilizceyi sevdirmek ve benimsetmek amacıyla öğrenme süreci eğlenceli olmalıdır. Bu nedenle, İngilizce derslerimiz ‘’Yaparak ve Yaşayarak’’ öğrenmenin öneminden yola çıkarak daha canlı ve kalıcı olacak şekilde işlenmektedir. ‘’English Studio’’ dersinde çeşitli etkinlikler, projeler ve küçük dramalar yapılarak derslerimizin daha eğlenceli olması sağlanmaktadır. Ayrıca, konularımız Video, DVD, şarkı ve oyunlarla zenginleştirilmektedir.
Genel İngilizce Düzeyleri       
 
Starter (İngilizcedeki ilk adımlarınız)
 
Elementary (Başlangıç)
 
Pre-intermediate(Orta-öncesi)
 
 
Upper-intermediate (Orta-üstü)
 
Advanced (İleri)
 
 
* Bütün düzeylerde konuşma ve kompozisyondaki başarınız seviye atlamanızdaki en önemli ölçüt olacaktır.
Starter İngilizcedeki ilk adımlarınız. Hiç ingilizce bilmeyen öğrencilere ön bilgileri vermeyi amaçlar. Kendini tanıtabilecek, alışverişlerde, lokantada ya da saat sorulduğunda cevap verebilecek, basit telefon görüşmelerini, hergün yaptıklarınızı kısaca anlatabilecek düzeyde ingilizceyi kapsar. Dilbilgisi kuralları ve temel kelime hazinesi kadar konuşma ve yazma da bu seviyeden itibaren desteklenir. Bu düzeyden itibaren öğrendiğiniz herşeyi konuşmada ve yazmada uygulayabiliyorsanız bir üst düzeye devam edilir.
             
 
Elementary Başlangıç düzeyinde günlük hayatınızdan bahsederken daha çok kelime kullanmaya başlarsınız, geçmişinizden ve gelecekteki planlarınızdan bahsedebilecek seviyede ingilizcenin temel taşlarını öğrenirsiniz. Bu düzeyden itibaren ingilizce basit seviyede kitaplar okumaya başlanır.
               
 
Pre-intermediateOrta-öncesi düzeyde başlangıçta öğrendikleriniz pekiştirilir ve daha detaylı konulara -present perfect, passives, reported speech gibi- girilir. Artık  bir yabancı ile başbaşa kaldığınızda kendi başınızın çaresine bakmak dışında basit düzeyde bir sohbet ortamı da kurabilmelisiniz
Intermediate Orta düzey artık ingilizcede dilbilgisi kurallarının temelini öğrendiğiniz noktadır. Artık geçmişte öğrendiğiniz her konuda detaylara girmeye başlarken amacımız kelime bilgisine yoğunluk vererek sohbet konularını arttırmak ve bunları konuşurken daha akıcı kullanmanızı sağlamak olacaktır. Yine bu düzeyde öğrenciden gelen talebe göre ilgi alanınıza yönelik konulara -iş ingilizcesi, yazışmalar, ticari ingilizce ve benzeri- girmek de mümkün.
Upper-intermediate Orta-üstü düzey artık ingilizce biliyorum diyebileceğiniz bir noktadır. Konuşmaya ve kelimeye yoğunluk vermeye başlayacağız. Ancak dilbilgisi kuralları hala önünüze çıkmaya devam edecek. Bunları öğrenmeniz ingilizceyi düzgün konuşmanızı da sağlayacak.   
Advanced İleri düzey ingilizcede artık değişik konular üzerine rahatlıkla ingilizce konuşup, ingilizce gazete ve dergileri okuyabilecek, televizyonda ingilizce bir programı anlayacak seviyeye geleceksiniz. Bundan sonra ingilizce sadece iş bulmak için öğrenmeniz gereken bir dil değil, aynı zamanda dünyada olan biteni farklı kaynaklardan takip edebilme şansınız ve hatta hobilerinizi genişleten bir araç olacaktır
 
 Özel Seymen Kurumları İngilizce Dersi Programı Ulaşacakları Seviyeler
Öğrencilerimizin İngilizce dersinde gördükleri ders saatleri ve ulaşacakları seviyeler;
Anasınıfı                                Ders saati süresi(hafta)                   Toplam(yıl)        
3-4 yaş                                                      4                                             144
5 yaş                                                         5                                             180
6 yaş                                                         5                                             180
                                                                                                               Toplam:504
Öğrencilerimiz anasınıfı eğitimi sonunda kendilerini tanıtabilme, selamlaşma, çevrelerindeki renkleri adlandırabilme, çeşitli İngilizce şarkılar söyleyebilme, küçük hikâyeleri dramatize etme yetisi kazanmaktadırlar.
İlköğretim                    Ders Saati süresi(hafta)                 Toplam(yıl)
1. sınıf        (A1 beginner)                        7                                             252
2. sınıf        (A1 beginner)                        8                                             288
3. sınıf        (A2 elemantary)           9                                             324
4. sınıf        (A2 elemantary)           9                                             324
5. sınıf        (B1 pre-intermediate)   9                                             324
6. sınıf        (B2 intermediate)                   7                                             288
7. sınıf        (B2 intermediate)                   7                                             288
8. sınıf        (C1 Upper-intermediate)       7                                             288
                                                                                              Toplam:2340/2844
Öğrencilerimiz ilköğretim sürecinde Avrupa Ortak Dil Ölçütleri kriterlerine göre Upper-intermediate (C1) hedefine ulaşmaktadırlar. Bu düzeyde öğrenciler kendilerini akıcı ve doğal biçimde ifade edebilirler ve dili etkili bir şekilde kullanarak, fikirlerini bir topluluk önünde sunabilirler.
FRANSIZCA EĞİTİM PROGRAMI
Okulumuzda Fransızca eğitimi ana sınıflarından başlar ve lise bitinceye kadar yoğunlaşarak devam eder. Fransızca  öğrenme hedefimiz, tüm ilköğretim ve orta öğretimini okulumuzda tamamlayan öğrencilerin, eğitimlerini tamamladıklarında Fransızcayı   iyi seviyede öğrenmiş, uluslararası sınavlarda(DELF) sertifika almış Fransızca "ya çok iyi bir temel atmış olmalarını sağlamaktır. Fransızca  eğitimi konusunda modern teknolojinin sunduğu bütün olanaklar kullanılmaktadır. Öğrencilerin aktif olarak derse katılımını ve dersi takip etmesini temel alan etkinliklerle yapılandırılmış bir program izlemektedir. Programımız çerçevesinde hedeflerimiz 5 ana gruba ayrılmıştır. Dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi becerileridir. Pratik anlamda hepsi etkileşim halinde olan ve birbiri ile ilişkide olan bu öğeler, sistemimiz içerisinde ayrı ayrı ele alınmaktadır. Özellikle küçük sınıflarda Fransızcayı  sevdirmek ve benimsetmek amacıyla öğrenme süreci eğlenceli hale getirmekteyiz. Lise sınıflarda da devam eden Fransızca  eğitimi öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırarak, kendilerini bu dilde ifade edebilmelerini amaçlamaktadır.Ayrıca Fransızca  dersinde çeşitli etkinlikler, projeler ve küçük dramalar yapılarak derslerimizin daha eğlenceli olması   sağlanmaktadır ve yıl içinde Fransızca konuşan ülkelere geziler düzenlenerek hem Fransızca konuşma cesareti  edinme hem de o ülkelerin kültürel ve turistik özelliklerini yerinde edinme olanağı  sağlamaktayız.
MATEMATİK DERSİ

 

            Özel Seymen İlköğretim Okulu Matematik Bölümü olarak en önemli hedeflerimizden biri öğrencilerimizin akademik yönden ulaşabilecekleri en üst seviyeye çıkmalarını sağlamaktır.Bunu gerçekleştirirken amacımız dersi kolay,anlaşılır ve eğlenceli hale getirmektir.Matematik öğretiminde çoklu zeka kuramına uygun hareket edilir.

 

Öğretmenlerimiz;Araştıran, sorgulayan, keşfederek öğrenen,yaratıcı,bilgiyi kullanabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

  Bu hedefleri gerçekleştirmek adına ders saatleri dışında da bire bir ve grup çalışmalarına yer verilmekte, periyodik aralıklarla tarama ve denemeler uygulanmakta,yarıyıl ve mayıs aylarında şehir dışında yapılan çalışma kamplarıyla da öğrencilerimizin eksikleri giderilmekte ve sosyal gelişimine de katkı sağlanmaktadır.

 

 

FEN BİLİMLERİ DERSİ

Fen bilimleri derslerinin amaçları doğrultusunda tutarlı ve akılcı düşünce sistemine sahip bireyler yetiştirmek, fen ve doğa olayları üzerinde bizzat gözlem, inceleme ve deneyler yapılarak pozitif ve objektif düşünce sistemi ve teknolojik modern bir dünya görüşü kazanmış gençler yetiştirmek amaçlanmıştır. Fen ve doğa olaylarını doğru yorumlayarak, mantıklı düşünme yeteneğini bilimsel genelleme şartlarını objektif davranış haline getirmek amaçlarımız arasında yer almaktadır. Öğrencilerimizin şahsi sorumluluk bilincinin oluşması, başkalarının fikirlerine ve haklarına saygılı olarak yetiştirmesi amaçlanmaktadır.

Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretiminde kullandığımız başlıca öğretim modelleri; buluş yoluyla öğretim, araştırma yoluyla öğretim, bilimsel problem çözme yöntemi ve işbirliği ile öğretimdir. Ayrıca deney, kavram haritası, kavram ağları, anlam çözümleme tablosu, beyin fırtınası, drama, oyun, bulmacalar ve modeller gibi strateji ve teknikler kullanmaktayız.
Özellikle somut işlemler dönemindeki öğrenciler için derslerimiz Çoklu Zeka Kuramı"na göre planlanır. Seçtiğimiz yöntemler ve düzenlediğimiz etkinlikler ile öğrencilerin görsel, işitsel, kinestetik, kişiler arası, içsel, doğa ve mantıksal matematiksel zeka alanlarına hitap ederiz.

 YGS ,LYS,SBS başarılarına bakıldığında Fen Bilgisi en çok zorlanılan derslerin başında gelir. Özel Seymen Eğitim Kurumları olarak bu zorluğu aşmak, derslerin daha zevkli ve anlaşılır hale getirmek için deney ve etkinliklere ağırlık veren bir program uygulamaktayız. Bu amaçla İlköğretim 1. sınıftan başlayan Laboratuvar Dersleri uygulamalarımız bulunmaktadır. Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerini içerir derslerimiz her biri kendi alanında uzmanlaşmış öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir. Fen laboratuarlarımız araç, gereç yönünden zengin donanıma sahiptir. Dersler deneysel çalışmaların yanı sıra projeksiyon, TV, video ve VCD ile desteklenmektedir. Fen Bilimleri bölümü Fen ve Anadolu Liseleri sınavlarına ve YGS LYS sınavına yönelik yaptığı çoktan seçmeli test çalışmalarıyla öğrencilerin bu sınavlara hazırlanmalarını sağlayarak tam başarıyı hedeflemektedirler. YGS,LYS ve SBS çalışmalarına paralel ve katkı amacıyla  hafta içi ve hafta sonu etüt çalışmalarımız, deneme sınavı uygulamalarımız öğrencilerimizin kendilerini değerlendirmelerini bulundukları yeri tespit etmelerini sağlamaktadır.
 Okulumuzda ayrıca Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretimi proje geliştirme süreçleriyle desteklenir. Öğrenciler yıl boyunca geliştirdikleri bilimsel projelerle hem okulumuzun düzenlediği bilim şölenine hem de diğer kuruluşların düzenlediği proje yarışmalarına ve bilim şenliklere katılarak projelerini diğer öğrencilerle paylaşırlar.Çevreye duyarlı öğrencilerimizin, çevreyi korumaya yönelik geliştirdiği projelerle , Eco-schools gibi   uluslararası etkinliklere de katılmaktayız.
TÜRKÇE DERSİ
 
           Seymen Koleji ve Türkçe öğretmenleri olarak amacımız, Mustafa Kemal Atatürk"ün gösterdiği akla ve bilime dayalı çağdaş uygarlık yolunda öğrenciler yetiştirmektir.
           Milli Eğitim programındaki değişme ve gelişmeler, eğitim sistemimize yeni kavramlar
kazandırmıştır.Tüm ders programlarında olduğu gibi,Türkçe dersi için de bu kavramların en önemlisi”KAZANIM”dır.Öğrencilerimize verilen eğitimin kazandırılması gereken davranışları içeren bu sözcük aynı zamanda Türkçe dersinin hedefini de açıkça ortaya koymaktadır.Çünkü Türkçe dersi okulumuzda bu kazanımlar üzerine kurulmuştur.
          Türkçe Dersi Eğitim Programı"nda öğrencilerimizin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla okuma,dinleme,konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.Yine öğrencilerimizin dil becerilerinde gelişme sağlamaları,bu kazanımların edinilmesine bağlanmıştır.Öğrenciye kitap okuma alışkanlığı kazandırılarak,okuduğu metni anlaması ve çözümlemesi, hedeflenmiştir.
          Yazma becerisi konusunda öğrencilerimizinetkinlikler doğrultusunda yazma kurallarını uygulamaları,planlı yazmaları, kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanmaları hedeflenmiştir.
          Bütün bu kazanımlar ve etkinlikler kurumumuzda uygulanan SBS"ye yönelik çalışmalar     üzerinde de özellikle kendini göstermiştir.SBS çalışmaları olarak konu tekrar testleri ve SBS denemeleri uygulanmakta ,dersler de SBS"yi destekleyecek bir programla yürütülmekte,seviyeler birbirini takip edecek şekilde örtüştürülmektedir.
          Ders dışı etkinlikleri olarak, şiir dinletisi,münazara,kitap şenliği,yazar söyleşileri düzenlemekte ve bu etkinliklerle öğrencilerimizin kendilerini topluluk önünde ifade etmelerini sağlamaktayız.
           
SOSYAL BİLİMLER DERSİ
 
Bu bölüm Sosyal Bilgiler (Tarih, Coğrafya), TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini içine almaktadır.
Tüm derslerin ortak amacı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ulusal ve çağdaş değerleri ön planda tutan, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında rol alabilecek, sosyal yaşamda etkin, üretken bireyler yetiştirmektir.
Bu temel hedef ile her dersin kendi özel amaçları doğrultusunda haklarını bilme ve sorumluluklarını yerine getirme bilinci, çevreye duyarlı olma, çalışkanlık, dürüstlük gibi değerler kazandırılmaya çalışılır.
Dersler işlenirken yapılandırmacı yöntemi kullanılmaktadır.Sosyal Bilimler derslerini diğer bölüm dersleri ile disiplinler arası ilişkilendirmeye çalışılmaktadır.Teknolojiden yararlanmaya önem verilir bu amaca yönelik kurumumuzda Sosyal Bilimler derslikleri yer almaktadır.. Konularla ilişkili olarak görerek öğrenmeye yönelik il içi ve il dışı geziler yapılır.   
Ölçme değerlendirmede sadece sonuca dayalı klasik ölçme değerlendirme araçlarına değil, süreç ölçmeye dönük yöntem ve araçlara da yer verilir. Ölçme değerlendirme verilerine dayanarak gerekli görülen durumlarda hafta sonu takviye çalışmaları yapılır. 
Özel Seymen İlköğretim Okulunun öğrencileri Sosyal bilimler alanında aşağıda verilen becerileri kazanarak mezun olurlar;
  • Yaratıcı ve eleştirel düşünme
  • Zamanı ve mekanı algılama
  • Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde kullanma (Grafik, harita, tablo vb.)
  • Araştırma yapma
  • Değişim ve sürekliliği algılama
 

 

 
 
 
 
 
 
image26 image12 image2 image19 image1 image1 image1
Bizi Takip Edin
Anasayfaİletişim