Site içi arama
SÖYEP
(Özel Yetenekliler)
Kayıt
Veli E-Kitapçık
Düşünme Becerileri
Yemek Listesi
Beslenme Dostu Okul
Ziyaretçi Defteri
Sanat Köşesi
Spor Köşesi
Uluslararası Projelerimiz
İletişim
 
Branş Dersleri

 AKTİVİTELER

 

YABANCI DİL

Kurumumuzda önemli bir yer tutan yabancı dil eğitimi, anaokulundan itibaren İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki dilde verilir.

Türkçe dışında iletişim için farklı lisanların olduğunu farkına varma, belli düzeyde sözcük kazanabilme, oyunlar, şarkılar ve resimlerle yabancı dil bilgi düzeylerini arttırabilmeleri amacıyla okulumuzda 3 yaş grubunda haftada 5 saat, 4 yaş grubunda haftada 5 saat, 5 yaş grubunda ise haftada 5 saat İngilizce, haftada 1 saat Fransızca dersi verilmektedir.

 

BEDEN EĞİTİMİ

Koşu oyunları, top oyunları, serbest jimnastik çalışmaları, yürüme, sekme, sıçrama çalışmaları, denge çalışmaları, vücut koordinasyonunu geliştirici çalışmalar ve bunları pekiştirici eğitsel oyunlar oynatılarak öğrencilerimizin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine destek sağlamak amacı ile beden eğitimi etkinliği uygulanmaktadır.

 

 

RESİM

Öğrencilerin küçük kas ve bilişsel gelişimine yardımcı olmak, kişilik özelliklerinin ve iç dünyasının dışa vurumunu sağlamak, görsel sanatlara karşı ilgisini arttırmak amacı ile resim dersini atölye ortamında uygulamaktayız.

 

BALE

 Öğrencilerin hareket gelişimini desteklemek, kendi bedenini ve gelişmekte olan kaslarını çalıştırabilmesine, güçlendirmesine katkıda bulunmak, ritim ve estetiklerini geliştirip grup halinde çalışmayı pekiştirmek amacıyla bale çalışmalarımızı uygulamaktayız.

 

HALK OYUNLARI

Halk Oyunları çalışmaları kapsamında, öğrencilerimizin Türk folklörünün önemli bir parçası olan “Halk Oyunları”nı tanımaları ve ilgi duymaları sağlanırken ritim, vücut koordinasyonu ve bedensel gelişimlerini destekleyici uygulamalara yer verilir. 

 

 

BİLGİSAYAR: 

Teknolojinin yaşamımızdaki yeri ve önemi her geçen gün artmaktadır. 

Teknoloji ve bilgisayar eğitimimizde kullanılacak yazılımlar eğitsel nitelikte, öğrenci özelliklerine uygun ve çocuklara belli becerileri (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık vb...) kazandırmaya yöneliktir. 

 

DRAMA   

Drama çocukların çevrelerini keşfetmelerini sağlarken, muhakeme ve problem çözebilme gibi zihinsel becerilerin gelişmesini de destekler. Farklı drama etkinlikleri içinde çocukların dil gelişimi ve özgüveni de artar. Çocuk duygu ve düşüncelerini drama yoluyla ifade eder ve kendini tanır. Okulumuzda her yaş grubunda drama etkinliği sınıf öğretmeninin verdiğinin dışında haftada 1 saat konusunda uzman bir öğretmen tarafından yürütülmektedir.  

 

 

SATRANÇ

Mantıksal düşünce metotlarını kullanmayı öğrenme, problemlere pratik çözüm bulma becerilerini geliştirme ve kritik durumlarda uygun kararlar verme becerilerini geliştirmek amacı ile satranç dersi bir oyun ortamında uygulanmaktadır.

 

MÜZİK

Öğrencilerin kendini ifade etme becerisini, yaratıcılığını ve ritim duygusunu geliştirmek, küçük yaşlardan itibaren müzik sevgisi kazandırmak amacı ile müzik dersi farklı ritim aletleri kullanılarak atölye ortamında uygulanmaktadır.

 

 

LABORATUVAR

 Çocuklarımızda ilginç deneylerle fen bilimlerine karşı ilgi ve sevgi uyandırmak, İyi gözlem yapan, sorgulayan, soruları irdeleyen, olaylar arasında ilişki kurabilen bireyler yetiştirmek amacıyla laboratuar öğretmeni eşliğinde yapılır. 

 

 
 
 
 
 
 
image26 image12 image2 image19 image1 image1 image1
Bizi Takip Edin
Anasayfaİletişim