Site içi arama
SÖYEP
(Özel Yetenekliler)
Kayıt
Veli E-Kitapçık
Düşünme Becerileri
Yemek Listesi
Beslenme Dostu Okul
Ziyaretçi Defteri
Sanat Köşesi
Spor Köşesi
Uluslararası Projelerimiz
İletişim
 
Akademik İşleyiş

AMACIMIZ

Okul öncesi eğitim yaşama hazırlığın ilk ve en önemli adımıdır. Okulumuz, "3 yaş grubu", "4 yaş grubu" ve “5 yaş grubu” olmak üzere üç grup halinde, çocukların özgürce hareket edebilecekleri rahat sınıflarda, uzman eğitimcilerin rehberliğinde faaliyet göstermektedir. Anasınıflarımız  ana binadan bağımsız 2 katlı binamızda  derslikler, uyku odası,  yemekhaneler, resim odası, müzik odası, TV odası, oyun odası, bale odası, gösteri salonu ve kendine ait bahçeden oluşan ortamı kullanırlar. Ayrıca çeşitli çalışmalar için Özel Seymen İlköğretim okulunun tüm imkanlarından faydalanırlar.

  AKADEMİK İŞLEYİŞ

Anasınıflarımızda Türk M.E.B. Müfredatı doğrultusunda temeli sevgi olan, sorgulama ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim programı ile birlikte GEMS ve SCAMPER uygulanmaktadır. Bu eğitim programı öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan pek çok ihtiyacını karşılamaktadır.

 Türkçe Dil Etkinlikleri:

Sohbet, şiir, bilmece, çeşitli parmak oyunları, tekerlemeler, hikaye anlatma, hikaye tamamlama gibi etkinliklerle dramatizasyon, farkındalık yaratma, inceleme, soru - cevap gibi pekiştirici yöntemler kullanılır.

 

 • Sanat Etkinlikleri:
  Yoğurma maddeleri ile çalışmalar, çeşitli boya çalışmaları, baskı çalışmaları,kağıt işleri (kesme-katlama-yırtma-yapıştırma), kolaj çalışmaları gibi etkinliklere yer verilir. Sanat etkinlikleri yaş gruplarının ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmektedir.

  Okuma Yazmaya Hazırlık:

  Bu çalışmalar okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Öğrencilerin ilköğretime hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içerir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları tüm yıl boyunca yapılmalıdır.


  El becerisi Çalışmaları: Kalem tutma, düz ve eğik çizgiler çizebilme, nesneleri sınıflama, sıralama, sayabilme çalışmaları ile renk, sayı,şekil ve zıt kavramların algılanmasına yönelik etkinliklere yer verilir. 

  Görsel Algılama Çalışmaları: El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayırımı, şekil sabitliği, mekan ilişkileri, mekanda konum çalışmaları.

  İşitsel Algı Çalışmaları: Dinleme, Konuşma, ses-nesne eşleştirme, ses-ses eşleştirme nesne resimlerini eşleştirme, benzer-farklı-aynı sesleri ayırt etme çalışmaları

  Dikkat Çalışmaları: Dikkat geliştirme ve dikkat süresine yönelik çalışmalar

  Kavram Çalışmaları: Günlük yaşamda kullanılabilir kavramlara yönelik çalışmalar

  Matematik Çalışmaları:Sayıları tanıma, isimlendirme, yazma çalışmaları, arttırma-eksiltme çalışmaları, eşleştirme, gruplama, sıralama, sınıflandırma ve örüntü çalışmaları


  Oyun Etkinlikleri:
  Çocuğun “Oynayarak öğrenme” ilkesine dayalı ya da salt eğlence amaçlı sınıf, salon ya da açık hava oyunlarına yer verilir.

  Fen ve Doğa Çalışmaları:
  İşlenen konunun daha iyi anlaşılması ve öğrencinin yaşayarak öğrenmesini sağlayacak deney ve etkinliklere yer verilir. Bu çalışmalarla öğrencilerin araştırmalarına, keşfetmelerine ve düşünmelerine olanak sağlanmaktadır.

  Yaratıcılık Çalışmaları:
  Yaratıcılık, olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farklı yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Yaratıcılık çalışmaları kapsamında, öğrencilerin yaratıcı düşünebilmelerine yönelik cümle tamamlama, hikaye tamamlama, hikaye oluşturma, resim tamamlama, “Hayalindekini söyle”, “Hayalindekini çiz” vb çalışmalara yer verilir.

  PORTFOLYO SUNUMLARI:

  Portfolyo, öğrencinin başarılarını, kaydettiği ilerlemeyi, düşünme yeteneğini, yaratıcılığını ve kendisi ile ilgili değerlendirmelerini yıl boyunca yaptığı çalışmalarla göstermek için tasarlanmış, anlamlı bir öğrenci çalışması derlemesidir. Bu amaçla düzenlenen portfolyo sunumlarında öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalardan seçtiklerini, kendilerine ayrılan süre içinde ailelerine anlatırlar.

 •  

   

   

   GEMS (Great Explorations in Math and Science-Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar), heyecan verici, etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir. GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.

  GEMS etkinlikleri eylemle başlar. Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem çocuğun kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirisel düşünmesini sağlamaktadır. Çocuklar, bu etkinliği gerçekleştirerek anlamalarını istediğimiz kavramlara sorularıyla kendiliğinden ulaşacaklardır.

  Okulumuzda çocuklarımızın erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeleri, bilginin somutta soyuta gelişimini ve bilginin birçok bilgiyle bağlantısını yaşayarak öğrenebilmeleri amacıyla GEMS PROGRAMI’ndan destek alınmaktadır. Programda Karıncalar, Yumurtalar, Dinazorlar, Penguenler gibi çocukların ilgilerini çeken konular ele alınmaktadır. Bu eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanarak, bilimsel düşünmenin temelleri atılmaya çalışılır.

  Okulumuzda GEMS PROGRAMI, öğretmenlerimizin katıldıkları eğitim sonunda aldıkları sertifika belgeleri ile yetkilendirilmeleriyle uygulanmaktadır.

  SCAMPER YARATICILIK PROGRAMI

  Okul öncesi eğitimin amaçlarından biri çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Farklı düşünme, hayal kurma, orjinallik ve sezgi yaratıcı düşünmenin en önemli noktalarıdır. SCAMPER yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan, uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.

  SCAMPER İngilizce yedi kelimenin baş harfinden oluşan bir akrostijdir.

  S: Substitude: Yer değiştirme

  C: Combine: Birleştirme

  A: Adapt: Uyarlama

  M: Modify, Minify, Magnify: Değiştirme, küçültme, büyütme

  P: Put on other uses: Diğer kullanışların yerine koyma

  E: Eliminate: Yok etme, çıkarma

  R: Reverse, Rearrange: Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme

  Bu yöntem tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi derisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir be beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilebilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmalarını cesaretlendirir.

  MATH THEIR WAY-ÇOCUK GÖZÜYLE MATEMATİK

  “Eğer bir metot çocuğa öğretmiyorsa farklı bir şey dene. Çocuğa bak ve işe yarar bir şey bulana kadar öğretme şeklini değiştir” felsefesinden yola çıkılarak 1976 yılında oluşturulmuştur.

  California Üniversitesi’nin desteklediği Math Their Way Programı, anaokulundan 6. sınıfa kadar matematik eğitiminde öğrencinin çalışmaya katılımını sağlayan aktif matematik eğitimi sağlamaktadır. Küçük yaşlardan itibaren sayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma, dizi, seri oluşturma, işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak etkinlikler hazırlanmıştır.

  “Math Their Way” metodu ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrenciler; serbest keşfetme, örüntü oluşturma, gruplama ve sınıflandırma, sayma, mukayese etme, grafik oluşturma, sayıları algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

   Gems Fen-Matematik programı ile birbirini tamamlamaktadır.

  Programın amacı; çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları; öğrenirken eğlenmeleridir.

   

   

   
   
   
   
   
   
  image26 image12 image2 image19 image1 image1 image1
  Bizi Takip Edin
  Anasayfaİletişim