Site içi arama
SÖYEP
(Özel Yetenekliler)
Kayıt
Veli E-Kitapçık
Düşünme Becerileri
Yemek Listesi
Beslenme Dostu Okul
Ziyaretçi Defteri
Sanat Köşesi
Spor Köşesi
Uluslararası Projelerimiz
İletişim
 
Uluslararası Çalışmalar
30.01.2014

Özel Seymen Eğitim Kurumları olarak, uluslararası anlamda öğrencilerimizi yetiştirmek amacıyla, aşağıdaki projeleri sürdürmekteyiz.

A-) Yurt Dışı Yabancı Dil Geliştirme Yaz Okulları Projesi:

 Doğru seçimler yapabilen, kendisine ve çevresine çok yönlü katkıları olabilecek Türk gençlerini yetiştirmeyi kendisine misyon edinen okulumuz, Seymen Koleji öğrencilerine sunduğu yurtdışı eğitim ve öğrenim fırsatları ile her zamanki gibi farklı ve önde olmayı ilke edinmiştir.

Özel Seymen Eğitim Kurumları öğrencilerinin İngilizce dil eğitimine destek olmak amacıyla her sene dönem sonunda İngilizce yaz okulları düzenlenmektedir. İşinde uzman bir kadronun işbirliğiyle gerçekleştirilen projede, öğrenciler yabancı öğretmenler eşliğinde pratik konuşma becerilerini geliştirmekte, İngilizce günlük ifadeleri tekrarlamakta ve yabancı kültürler hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. 

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU

2014 Yaz Okulu programlarımız kapsamında bu yıl da öğrencilerimiz için çok özel bir program hazırladık.

8-16 yaş aralığındaki öğrencilerimiz için, İngiltere, St Lawrence College, Ramsgate’de gerçekleşecek programımız,  29-Haziran- 20 Temmuz 2014 tarihleri arasında 3 hafta sürecek.

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU

08-16 yaş aralığındaki öğrencilerimiz için  9-23 Temmuz 2013 tarihleri arasında 2 hafta İngiltere, Wycliffe College’de 2013  Yaz Okulu programımız gerçekleştirilmiştir.

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU

2011 yılında  10-16 yaş aralığındaki öğrencilerimiz için hazırlanan yurt dışı yaz okulu programımız 10-31 Temmuz 2011 tarihleri arasında 3 haftalık bir dönemde  İngiltere, The Royal School’da gerçekleştirilmiştir.

B-) Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) Sınavları:

Eğitimimiz içinde Cambridge sınavlarının yeri 

Cambridge sınavları, dünyada uluslararası geçerliliği olan, dil öğreniminin dünya standartlarında olduğunu belgeleyen tek sınavdır. Özel Seymen  Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin bu sınavlarda yer almaları ve başarıya ulaşmaları, bizim için Yabancı dil eğitiminde önemli bir yer tutar. Cambridge sınavları sayesinde öğrencilerimizin İngilizce seviyesi objektif olarak uluslararası ölçme-değerlendirme sistemiyle değerlendirilirken, bizler de Common European Framework (Avrupa Dil Çerçevesi) doğrultusunda şekillendirdiğimiz yılsonu hedeflerimizin uluslararası standartlarda sonuca ulaştığını görme şansını bulmakta ve eğitimimizin yurtdışında da kabul gördüğünü belgelendirmekteyiz.

Ülkemizde Cambridge Üniversitesi adına British Side tarafından düzenlenen Cambridge Young Learners Examinations (YLE) olarak bilinen sınavlar özellikle 7-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu sınavlar, öğrencilerin uluslararası bir standartta İngilizce öğrenmelerini ve onları İleride girecekleri İngilizce sınavlarına alıştırmak amacıyla hazırlanmış olmakla beraber İngilizce öğreniminde başarıyı teşvik eden ve öğrencilerin dil becerilerini gösteren sınavlardır. Her yıl dünyanın her yerinden yüz binlerce öğrenci YLE sınavlarına girmektedir. 

YLE sınavlarının asıl amacı, çocuğunuzu İngilizcesini geliştirmeye teşvik etmektir. Cambridge YLE sınavları, İngilizce öğretimi alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından İngiltere"de hazırlanır ve değerlendirilir. Bu sınavlar dil öğrenmeye ilişkin okuma, yazma, dinleme ve konuşma bilgilerini ölçerek, öğrencilerin dört alandaki becerilerini geliştirmeye yöneliktir. 

YLE sınavları, Cambridge ESOL tarafından İngiltere"de hazırlanmakta ve orada değerlendirilmektedir. Cambridge ESOL, YLE sınavları, 3 ayrı düzeyden oluşur: Starters ilk seviye; Movers ikinci seviye ve Flyers en ileri seviye YLE sınavıdır. Bu sınavlar, öğrencilerin İngilizce"de ilerlemelerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Starters seviyesinde en çok kullanılan kelimelerle temel cümleleri öğrenerek başlarlar, Movers ve Flyers seviyelerinde ise tutarlı bir şekilde ilerleyerek daha kapsamlı ve güçlükleri aşabildikleri İngilizce seviyesine ulaşmış olurlar. 

Cambridge Sınavları kaç bölümden oluşur?

Cambridge sınavları, her bir sınav için farklı değerlendirme kriterleri ile 4 ana dil becerisini ölçme hedefiyle İngiltere"deki sınav komisyonu tarafından hazırlanmaktadır. Her sınav kendi içinde dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümlerini içerir. Sınav süreleri ve içerikleri sınav seviyesine göre farklılık göstermektedir. Konuşma sınavları, Cambridge Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan İngiliz eğitmenler tarafından yapılır. Konuşma sınavı sırasında iki eğitmen bulunur. Bir eğitmen öğrencimizle konuşurken, diğer eğitmen de değerlendirmekle yükümlüdür.

1. Cambridge Sınavı sertifikaları ne işe yarar? 

Cambridge Üniversitesi’nin yapmış olduğu sınavlar Dünya"da geçerliliği olan ve yabancı dil öğretiminde esas olan; okuma(reading), yazma (writing), dinleme (listening) ve konuşma (speaking) gibi dört temel beceriyi ölçme amaçlı uygulanan sınavlardır. Bu sertifikalardan birini alan öğrenci, dünyanın herhangi bir okulunda İngilizce seviyesini belgeleyebilmektedir.

2. Cambridge Young Learners Sınavları’na giriş kriterleri nelerdir? 

Young Learners Sınavları (Starters-Movers-Flyers). 7 – 12 yaş arası İngilizce öğrenimi gören çocuklara yönelik olarak sınav tekniği öğretme ve seviye tespit amacıyla tasarlanmış geniş kapsamlı sınavlardır. Seymen Koleji’nde eğitim gören öğrenciler, aşağıda belirtilen sınıf seviyelerinde ilgili sınavlara tabi tutulmaktadır.

3. Sınıf : Starters

4. Sınıf : Starters

5. Sınıf : Movers 

6. Sınıf : Flyers (A1 Seviyesi)

3. Ket-Pet – FCE Sınavları’na giriş kriterleri nelerdir?

Ket ve Pet Sınavları’na 13 yaş ve üzeri ortaokul ve lise öğrencileri girebilmektedir.

Seymen Koleji’nde eğitim gören öğrenciler, aşağıda belirtilen sınıf seviyelerinde ilgili sınavlara tabi tutulmaktadır.

7. Sınıf : KET (A2 Seviyesi)

8. Sınıf : PET (B1 Seviyesi)

4. Cambridge Sınavları’nın değerlendirilmesi nasıl yapılır? 

Cambridge Üniversitesi’nin İstanbul’daki yetkili merkezlerinden British Side tarafından okulumuzda uygulanan sınavlar, İngiltere’ye (Cambridge Üniversitesi Sınav Birimi) gönderilerek değerlendirmeleri yapılmaktadır.

5. Young Learners (Starters-Movers-Flyers) Sınavları’nda bayraklar ne anlama geliyor?

Young Learners Sınavları’na giren öğrenciler, sınavdan geçti ya da kaldı şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır. Her öğrencinin okuma-yazma, dinleme ve konuşma aşamalarının her birinden bayraklar toplaması gerekmektedir. Okuma-yazma (reading-writing) birinci bölüm, dinleme (listening) ikinci bölüm, konuşma (speking) üçüncü bölüm olmak üzere her bölümde 5, toplamda 15 bayrak üzerinden öğrenciler değerlendirilmektedir. Sınava giren her öğrenciye sertifika verilir ve sertifikalarında hangi bölümde ne derece başarılı oldukları bu bayrakların sayısı ile belirtilir.

6. KET ve PET Sınavları’nda kaç puanla geçilmektedir?

Ket ve Pet Sınavları yaş olarak genç öğrencilerimize hitap ettiğinden, Cambridge Üniversitesi puanla değerlendirme yapmaktadır. Bu sınavlarda 45 puan ve üzerinde öğrenciler farklı seviyelerde geçmiş kabul edilmektedir.

85 - 100 Puan : Üstün Başarılı Geçti (Pass with merit)

70 – 84 Puan : Geçti (Pass)

45 – 69 Puan : Avrupa Dil Konseyi A1 Seviyesi (Council of Europe Level A1)

0 – 44 Puan : Kaldı (Fail)

C-) COMENIUS Okul Eğitim Programları:

Yabancı dili geliştirmek ve yerinde öğrenmek amaçlı yurtdışındaki yaz okullarına eğitim gezileri düzenlenmektedir.

D-) GEMS (Great Explorations in Math and Science-Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar), 

Heyecan verici, etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir. GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.

GEMS etkinlikleri eylemle başlar. Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem çocuğun kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirisel düşünmesini sağlamaktadır. Çocuklar, bu etkinliği gerçekleştirerek anlamalarını istediğimiz kavramlara sorularıyla kendiliğinden ulaşacaklardır.

Okulumuzda çocuklarımızın erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeleri, bilginin somutta soyuta gelişimini ve bilginin birçok bilgiyle bağlantısını yaşayarak öğrenebilmeleri amacıyla GEMS PROGRAMI’ndan destek alınmaktadır. Programda Karıncalar, Yumurtalar, Dinazorlar, Penguenler gibi çocukların ilgilerini çeken konular ele alınmaktadır. Bu eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanarak, bilimsel düşünmenin temelleri atılmaya çalışılır.

Okulumuzda GEMS PROGRAMI, öğretmenlerimizin katıldıkları eğitim sonunda aldıkları sertifika belgeleri ile yetkilendirilmeleriyle uygulanmaktadır.

E-) SCAMPER YARATICILIK PROGRAMI

Okul öncesi eğitimin amaçlarından biri çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Farklı düşünme, hayal kurma, orjinallik ve sezgi yaratıcı düşünmenin en önemli noktalarıdır. SCAMPER yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan, uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.

SCAMPER İngilizce yedi kelimenin baş harfinden oluşan bir akrostijdir.

S: Substitude: Yer değiştirme

C: Combine: Birleştirme

A: Adapt: Uyarlama

M: Modify, Minify, Magnify: Değiştirme, küçültme, büyütme

P: Put on other uses: Diğer kullanışların yerine koyma

E: Eliminate: Yok etme, çıkarma

R: Reverse, Rearrange: Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme

Bu yöntem tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi derisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir be beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilebilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmalarını cesaretlendirir.

F-)  MATH THEIR WAY-ÇOCUK GÖZÜYLE MATEMATİK

“Eğer bir metot çocuğa öğretmiyorsa farklı bir şey dene. Çocuğa bak ve işe yarar bir şey bulana kadar öğretme şeklini değiştir” felsefesinden yola çıkılarak 1976 yılında oluşturulmuştur.

California Üniversitesi’nin desteklediği Math Their Way Programı, anaokulundan 6. sınıfa kadar matematik eğitiminde öğrencinin çalışmaya katılımını sağlayan aktif matematik eğitimi sağlamaktadır. Küçük yaşlardan itibaren sayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma, dizi, seri oluşturma, işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak etkinlikler hazırlanmıştır.

“Math Their Way” metodu ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrenciler; serbest keşfetme, örüntü oluşturma, gruplama ve sınıflandırma, sayma, mukayese etme, grafik oluşturma, sayıları algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

 Gems Fen-Matematik programı ile birbirini tamamlamaktadır.

Programın amacı; çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları; öğrenirken eğlenmeleridir.

 G-) EKO OKULLAR PROGRAMI

Eko-okullar programı, ilköğretim öğrencilerinin çevresel konulara olan ilgisini hem sınıf çalışmalarıyla hem de toplumsal etkinliklerle arttırmayı amaçlayan uluslararası bir çevre eğitimi ve yönetimi programıdır.

Özel Seymen Eğitim Kurumları 2008-2009 Eğitim Öğretim yılı 2. döneminde kayıt olduğu bu programla, öğrencilerine çevre bilincini daha fazla aşılayıp, bu bilinci çevre okullara, semtine ve iline yayma misyonu ile hareket etmeyi amaç edinmiştir.

Program süreci 4 yıl olup sonunda okulumuz yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamayı amaçlayıp uluslar arası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etiket ‘’ Yeşil Bayrak Ödülü’’ nü almayı hedeflemektedir.

Eko-okullar programı, 27 Avrupa ülkesi, Güney Afrika, Kenya ve Şili’de olmak üzere toplam 40 ülkede yaklaşık 20,000 den fazla okulda uygulanmaktadır ve okulumuz bu çevreci birliğe katılmanın mutluluğunu ve gururunu yaşamaktadır.

 

Okulumuz, eko-okullar proje konularından “Su” konusunu seçmiştir. Su canlıların yaşamsal faaliyetleri için büyük önem taşır ve çocuklar bu önemin farkına varmalıdırlar. Su kaynaklarının dikkatli kullanılmaması olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bize düşen görev çocuklarımızın bu konuya farkındalıklarını arttırmaktır. Bu konu doğrultusunda Eko-okullar Projesi Okul Koordinatörü Gamze Şirin ve Danışman Öğretmen Havva Kös önderliğinde her sınıftan 1 olmak üzere 37 eko-tim eşliğinde çalışmalarını yürütecektir.

 
 
 
 
 
 
 
image26 image12 image2 image19 image1 image1 image1
Bizi Takip Edin
Anasayfaİletişim