Site içi arama
SÖYEP
(Özel Yetenekliler)
Kayıt
Veli E-Kitapçık
Düşünme Becerileri
Yemek Listesi
Beslenme Dostu Okul
Ziyaretçi Defteri
Sanat Köşesi
Spor Köşesi
Uluslararası Projelerimiz
İletişim
 
Düşünme Becerileri
29.06.2016

Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinde yaşamlarının her alanında farkındalıklarını ortaya koyabilmelerine destek verebilmek amacı ile Özel Seymen Eğitim Kurumları’nın önemsediği “Düşünme Becerileri” dersimiz 2015-2016 eğitim-öğretim yılında başlayarak anasınıfı, ilkokul 1. ve 2. sınıflarımızda devam eden ders etkinliklerimiz arasında yerini almıştır.

Bir alanda edinilen bilgi ve beceriyi farklı bir alanda uygulama yeteneğini öğrencilerimize kazandırarak disiplinler arası transferi gerçekleştirmelerini hedeflemekteyiz.

Öğrencilere yaşadıkları dünyayı sorgulayan ve sağlıklı değerlendirmeler yapabilecek bir zihinsel alışkanlık kazandırmak, onları çeşitli etkileri kendi başlarına değerlendirecek biçimde donatmamızın yolu onlara düşünme eğitimi vermekten geçmektedir.

Öğrencilerimiz hızla değişen bu dünyada yalnız kendi kültür çevreleri ile değil, medya ve sanal evrenle, küreselleşen dünya ile çevrelenmiş bulunmaktadır. Çizgi filmlerin, elektronik oyuncakların, bilgisayar oyunlarının, televizyonun kısaca görsel dünyanın çekiciliği tarafından kuşatılmışlardır. Bu kuşatmaya sınır koymak, yasaklamak sorunları çözmediği gibi mevcut ilgiyi de arttırabilir. Bu kuşatmalara maruz kalınmaması için aklın sınırlarını genişletmek ve bir problem için yaratıcı çözüm yolu geliştirmek için nasıl düşünüleceğini kısacası düşünmeyi bilmek gerekir.

Düşünme becerileri, farklı durumlarda farklı görevleri yönetmek için başka alanlara aktarılan becerilerdir. Aktarılan beceriler, çeşitli alanlarda ve günlük yaşamda gerekli olan becerilerdir. Bunlar düşünme, araştırma, öğrenmeyi sürdürme, karar verme, sorun çözme, iletişim, işbirliği yapma gibi becerilerdir.

Öğrenciye verilecek görevler, ödevler önceden öğrenilenlerin tekrarı şeklinde olmamalı, öğrenilen becerinin farklı durumlarda uygulanmasını içermelidir. Bu çalışmalara okul öncesinden üniversiteye kadar her düzeyde önem verilmelidir.

Ayrıca düşünme eğitimi yaşam boyu bir süreç olarak ele alınmalı ve yaşam boyu eğitimin önemli bir parçası olarak yürütülmelidir. Bilgi işleme sürecinde alınan yeni bilgiler düşünme, sorgulama, çıkarım yapma, değerlendirme gibi çeşitli zihinsel işlemlerden geçirilerek yeniden anlamlandırmaktadır. Bu süreçte bütün dil ve zihinsel beceriler devreye girmekte, yeni bilgiler bireyin ön bilgileri ışığında incelenmektedir.

Düşünme becerileri dersimiz;

1.      Mantıksal Düşünme

2.      Analitik Düşünme

3.      Görsel düşünme ve Dikkat Becerileri

4.      İlişkisel Düşünme ve Algı Becerileri

alanlarına yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

 
 
 
 
 
 
 
image26 image12 image2 image19 image1 image1 image1
Bizi Takip Edin
Anasayfaİletişim