Site içi arama
SÖYEP
(Özel Yetenekliler)
Uluslararası Projelerimiz
Düşünme Becerileri
Kayıt
Veli E-Kitapçık
Onur Madalyası
Yemek Listesi
Ziyaretçi Defteri
Sanat Köşesi
Spor Köşesi
Genel Kültür Sanat Haberleri
İletişim
 
Lisede Rehberlik

 

Anadolu Lisesi Rehberlik Servisinde, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize yönelik çalışmalar ve etkinlikler yapılır. Hedefimiz öğrencilerimizin başarılı, özgüvenli ve mutlu olmalarıdır. Ergenlik döneminde bulunan öğrencilerimizin gelişim dönemi ihtiyaçlarına uygun rehberlik programları geliştirilir ve uygulanır. Rehberlik programlarında öğrencilerin özgüvenlerini, temel sosyal becerilerini, sorun çözme becerilerini destekleyici bireysel ve grup aktiviteleri düzenlenir.
 

                                  ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

BİREYSEL REHBERLİK:

Bireysel rehberlik çalışmalarında; öğrencinin kendini tanıması ve geliştirmesi; kendine güvenen, kişilerarası ilişkilerde becerili, kişisel ve sosyal yönden dengeli, uyumlu bir birey olarak yetişmesi amaçlanır.
 

MESLEKİ REHBERLİK:

Mesleki rehberlik çalışmalarında; öğrenciye çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi kişisel özelliklerini, tanımaları ve bu bilgilerin ışığında kendilerine en uygun olan meslekleri seçmeleri sağlamayı amaçlanır. Mesleki Rehberlik anlamında;
·           Yönlendirme testleri
·           Meslek tanıtım, kariyer günleri
·           Üniversite tanıtım gezileri
·           İşyeri stajları
·           Üniversite hazırlık bültenleri
 

SEMİNERLER:

Öğrencilerle yapılan seminer çalışmaları, öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır. Öğrenme, etkili çalışma yöntemleri, stresle başa çıkma, sınav kaygısı ve kaygıyla baş etme yöntemleri zaman yönetimi gibi birçok konuda öğrenciler bilgilendirilir.
 

 REHBERLİK DERSLERİ:

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla  sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.
ÖĞRENCİ GRUP ÇALIŞMALARI:
İhtiyaç doğrultusunda öğrencilere yönelik 4 ya da 5 oturum şeklinde yapılan kapalı grup çalışmalarıdır
 
 

                   VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

SEMİNERLER:

Velilerle kurulan sıkı işbirliği sayesinde öğrencilerin hem akademik hem de psiko- sosyal gelişimleri takip edilir. İhtiyaçlar doğrultusunda seminerler düzenlenir..
 

BÜLTENLER:

Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanır.
 

VELİ SEMPOZYUMU:

 
Özel Seymen Eğitim Kurumları Rehberlik Servisi olarak, çocuklarımızın sosyal ve duygusal dengelerinin; potansiyellerini ortaya çıkarmalarında ne kadar etkin olduğunun bilincindeyiz. Bu dengenin sağlanmasında okul ve aile işbirliğinin öneminin farkında olarak 2013 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizle farklı uzmanların ele aldığı ve üzerinde çalıştığı 11 ayrı sunum eşzamanlı olarak velilerimizle paylaşılmaktadır.
 
 
 
 
 
 
image26 image12 image2 image19 image1 image1 image1 image1
Bizi Takip Edin
Anasayfaİletişim